اورینگ pvc از چه مشخصات و ویژگی هایی برخوردار است؟