برچسب: تولید کننده قطعات سیلیکونی

۰۸

آبان۱۴۰۰
۸ آبان, ۱۴۰۰admin

۰۵

آبان۱۴۰۰

خواص الاستومر ها

0    
۵ آبان, ۱۴۰۰admin

۰۳

آبان۱۴۰۰

وایتون viton

0    
۳ آبان, ۱۴۰۰admin

۲۶

مهر۱۴۰۰
۲۶ مهر, ۱۴۰۰admin

۲۴

مهر۱۴۰۰
۲۴ مهر, ۱۴۰۰admin

۲۱

مهر۱۴۰۰
۲۱ مهر, ۱۴۰۰admin

۱۹

مهر۱۴۰۰

معرفی کاسه نمد

0    
۱۹ مهر, ۱۴۰۰admin

۱۷

مهر۱۴۰۰
۱۷ مهر, ۱۴۰۰admin

۱۲

مهر۱۴۰۰

اورینگ در خودروسازی

0    
۱۲ مهر, ۱۴۰۰admin

۱۰

مهر۱۴۰۰
۱۰ مهر, ۱۴۰۰admin
Translate