برچسب: ضربه گیر لرزه گیر لاستیکی

۱۶

مهر۱۳۹۹
۱۶ مهر, ۱۳۹۹admin

۱۲

مهر۱۳۹۹

کاربرد اورینگ

0    
۱۲ مهر, ۱۳۹۹admin

۰۷

مهر۱۳۹۹

ساخت قطعات لاستیکی

0    
۷ مهر, ۱۳۹۹admin

۰۵

مهر۱۳۹۹
۵ مهر, ۱۳۹۹admin

۳۱

شهریور۱۳۹۹

ورق لاستیکی سیلیکون

0    
۳۱ شهریور, ۱۳۹۹admin

۲۶

شهریور۱۳۹۹

اورینگ متری

0    
۲۶ شهریور, ۱۳۹۹admin

۲۴

شهریور۱۳۹۹
۲۴ شهریور, ۱۳۹۹admin

۲۲

شهریور۱۳۹۹

موارد مورد استفاده پکینگ

0    
۲۲ شهریور, ۱۳۹۹admin

۱۹

شهریور۱۳۹۹

قطعات سیلیکونی

0    
۱۹ شهریور, ۱۳۹۹admin

۱۷

شهریور۱۳۹۹

معرفی لرزه های لاستیکی

0    
۱۷ شهریور, ۱۳۹۹admin
Translate