برچسب: کاربرد اورینگ در خودروسازی

۰۴

مهر۱۴۰۱

عایق حرارتی کافلکس

0    
۴ مهر, ۱۴۰۱admin

۰۲

مهر۱۴۰۱

شیر فشار شکن

0    
۲ مهر, ۱۴۰۱admin

۳۰

شهریور۱۴۰۱

راهنمای انتخاب پکینگ

0    
۳۰ شهریور, ۱۴۰۱admin

۲۷

شهریور۱۴۰۱

انتخاب واشر آببندی مناسب

0    
۲۷ شهریور, ۱۴۰۱admin

۲۲

شهریور۱۴۰۱
۲۲ شهریور, ۱۴۰۱admin

۲۰

شهریور۱۴۰۱

نحوه انتخاب اورینگ

0    
۲۰ شهریور, ۱۴۰۱admin

۱۵

شهریور۱۴۰۱
۱۵ شهریور, ۱۴۰۱admin

۱۲

شهریور۱۴۰۱
۱۲ شهریور, ۱۴۰۱admin

۰۸

شهریور۱۴۰۱

اورینگ وایتون

0    
۸ شهریور, ۱۴۰۱admin

۰۶

شهریور۱۴۰۱
۶ شهریور, ۱۴۰۱admin
Translate