برچسب: کفش

۲۶

فروردین۱۳۹۸
هر کفش از دو قسمت زیره و رویه تشکیل شده است.
۲۶ فروردین, ۱۳۹۸admin

۲۱

فروردین۱۳۹۸

آشنایی با انواع زیره کفش

0    
هر کفش از دو قسمت زیره و رویه تشکیل شده است.
۲۱ فروردین, ۱۳۹۸admin
Translate