برچسب: روش اندازه گیری اورینگ

۰۸

آذر۱۴۰۰
۸ آذر, ۱۴۰۰admin

۰۶

آذر۱۴۰۰
۶ آذر, ۱۴۰۰admin

۰۳

آذر۱۴۰۰
۳ آذر, ۱۴۰۰admin

۰۱

آذر۱۴۰۰
۱ آذر, ۱۴۰۰admin

۲۹

آبان۱۴۰۰

تسمه نقاله انتقال نیرو

0    
۲۹ آبان, ۱۴۰۰admin

۲۶

آبان۱۴۰۰
۲۶ آبان, ۱۴۰۰admin

۲۴

آبان۱۴۰۰

RUBBER VALVE چیست؟

0    
۲۴ آبان, ۱۴۰۰admin

۲۲

آبان۱۴۰۰
۲۲ آبان, ۱۴۰۰admin

۱۹

آبان۱۴۰۰
۱۹ آبان, ۱۴۰۰admin

۱۷

آبان۱۴۰۰
۱۷ آبان, ۱۴۰۰admin
Translate